Mezinárodní základní škola Frankenberg

Domů / Rodiče

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Často kladené otázky

Odvádějí pozornost od výuky. Během přestávky by děti měly komunikovat mezi sebou nebo odpočívat a nehrát si na mobilních telefonech.

V případě potřeby je k dispozici telefon v sekretariátu nebo je možné kontaktovat učitele.

Po vyučování následuje dohled nad domácími úkoly a poté dohled nad volným časem. V nabídce jsou také celodenní programy (GTA).

Učebnice si můžete vypůjčit za malý poplatek.

Před první lekcí se prosím telefonicky odhlaste a nezapomeňte odhlásit jídlo. Písemnou omluvu je třeba předložit později.

Každý je zodpovědný za dohnání zameškané látky. V ideálním případě by měl být doučováním pověřen spolehlivý spolužák. Při rozsáhlejší absenci je možné si poznámky opsat i ve škole.

Zameškaná práce bude nahrazena. Termíny stanovuje učitel daného předmětu.

V případě nemoci trvající tři dny nebo déle je třeba předložit písemnou omluvu od rodiče nebo zákonného zástupce. U nemocí trvajících déle než jeden týden je třeba předložit omluvenku od lékaře. O odchylkách od tohoto pravidla, např. v případě časté absence, může rozhodnout třídní učitel.

Ano, protože děti potřebují a chtějí pohyb. Čerstvý vzduch jim také prospívá a snídaně jim hned chutná lépe. Pokud je velmi špatné počasí, je možné zůstat ve škole.

Ano, v horním patře máme knihovnu. Žáci si zde mohou půjčovat knihy. Roční poplatek činí jedno euro.

Ano, studenti si mohou ve škole nechat pracovní pomůcky, které nepotřebují.

Každý žák by se měl zapojit do mimoškolních aktivit. Za tímto účelem nabízíme širokou škálu aktivit. Součástí celodenního programu je také účast na nápravných hodinách a/nebo dohled nad domácími úkoly. Účast na nich je po přihlášení povinná. Pouze v nezbytně nutných výjimečných případech a po předchozí písemné omluvě rodičů bude dítě uvolněno.

V tomto školním roce se neplánuje žádná změna, protože počet účastníků na GTA je omezen. Ve výjimečných případech lze změnu provést po předchozí konzultaci s vedoucím navštěvovaného GTA nebo vedoucím plánovaného GTA. Změna však musí být písemně potvrzena sekretariátu neformálním dopisem.

To je vždy na uvážení učitele. Domácí úkoly se zpravidla dělají v mimoškolním centru. Existují však i dlouhodobé domácí úkoly, jako je tvorba plakátů, učení básniček nebo příprava prezentací, které je samozřejmě nutné dělat společně s rodiči doma. Totéž platí pro učení před velkými třídními testy

Hodnotící stupnice je pro školy SIS standardizovaná a vychází z ustanovení školského řádu v Sasku. Lze do ní nahlédnout u vyučujícího daného předmětu nebo ji rozdává třídní učitel.

Základem pro udělování nejvyšších známek (chování, píle, spolupráce, pořádek) je nařízení Saského státního ministerstva školství a kultury o základních školách ve Svobodném státě Sasko (SOGS), § 15. Každý učitel předmětu zadá svůj návrh, spory se pak projednají na klasifikační poradě a následně se určí nejvyšší známky.

Vyzvednutí je možné pouze po oficiálním datu vydání a po předchozí dohodě s kanceláří tajemníka.

Možností je několik, např. členství ve školním spolku, podpora na festivalech a oslavách, pomoc s pracovními úkoly, finanční či materiální dary nebo vlastní kreativní nápady.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.